Afspraak maken en/of wijzigen

Dit kan uitsluitend aan de balie of telefonisch.

Afspraak annuleren

U wilt uw afspraak annuleren. Let op, dit kan niet per email!
Mocht u om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak bij de tandarts / mondhygiëniste na te komen, wilt u dit dan vroegtijdig en uiterlijk 24 uur van tevoren melden. Belt u dan 075-6313004. Kiest u om per e-mail uw afspraak te annuleren geef daarbij duidelijk aan om wat voor afspraak het gaat (tandarts of mondhygiëniste) met geplande datum en tijd.  

Bij het niet annuleren of annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de tandartspraktijk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De tandartspraktijk hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling